TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.197.044
Hôm qua:586
Hôm nay:96

TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ
Danh mục :
SttThông tin tài liệuTải về
1
Danh mục thiết bị các nghề
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 16:08 | 19/09/2022
258 KB
2
QT01.ĐT01 QT Xây dựng chương trình
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
994 KB
3
QT02.ĐT02 QT Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
268 KB
4
QT03.ĐT03 QT Biên soạn, lựa chựa chỉnh sửa, bổ sung giáo trình đào tạo
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
651 KB
5
QT04. Xây dựng CSDL và HTCC
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
KB
6
QT05.ĐT05. QT Tuyen sinh
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
1.221 KB
7
QT06.KĐ.01 QT Thi kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun, Lần 2
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
2.641 KB
8
QT07.ĐT06 QT Tổ chức xét tốt nghiệp
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
371 KB
9
QT08.ĐT05QT Quản lý, in ấn và cấp phát văn bằng, chứng chỉ
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
272 KB
10
QT09.ĐT.08. QT Xay dung, bo sung ngân hàng đề thi hết môn, TN
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
1.212 KB
11
QT10.ĐTQHDN.10. QT Kiem soat SP khong phu hop-KP-PN
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
5.994 KB
12
QT11.ĐT.11 QT đánh giá nội bộ
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
3.911 KB
13
QT12.ĐT.06. QT Đăng ký và thực hiện đề tài cấp trường
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
3.081 KB
14
QT13 khảo sát HSSV sau tốt nghiệp
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
326 KB
15
QT14.Đ01QT Thực tập tốt nghiệp
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
642 KB
16
QT15 Đánh giá kết quả RL hsv
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
374 KB
17
QT16.KCK.01. QT Thực tập thực tế của nhà giáo
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
329 KB
18
QT17.CTHS03. Xét học bổng
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
131 KB
19
QT18.TCHC.01. QT Quản lý văn bản đi
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
132 KB
20
QT19.TCHC02.QT Quản lý băn bản đến
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
126 KB
21
QT20.TCHC.03. QT Tuyển dụng
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
285 KB
22
QT21.TCHC.04. QT Bổ nhiệm
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
142 KB
23
QT22.TCHC.05. QT Bổ nhiệm lại
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
135 KB
24
QT23.TCHC.06. QT Quy hoạch cán bộ LĐ
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
137 KB
25
QT24.TCHC.07. QT XAY DUNG KE HOACH DTBD
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
246 KB
26
QT25.TCHC.08. QT DAO TAO SAU DAI HOC
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
326 KB
27
QT26.TCHC.09 QT DAO TAO BOI DUONG NGAN HAN
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
248 KB
28
QT27.TCHC.10. QT Đánh giá, phân loại, CCVC, NLĐ
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
247 KB
29
QT28.TV.01.QT Thu học phí
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
71 KB
30
QT29.TV.02. QT Tam ung-Hoan ung
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
112 KB
31
QT30.TV.03. QT Thanh toán trực tiếp
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
107 KB
32
QT31 Quy trình quản lý, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
1.075 KB
33
QT32.QTĐS.02 Quy trình cấp phát vật tư
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
1.068 KB
34
QT33.QTĐS.03. QT Bao tri, bao duong thiết bị, CSVS
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
1.028 KB
35
QT34.QTĐS.04 Quy trình mua VT, CCDC
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
1.190 KB
36
QT35.12 HỌC LẠI THI LẠI
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 00:00 | 06/07/2021
278 KB
37
Quy mô tuyển sinh - Chất lượng giáo viên - Cơ sở vật chất
Tác giả: Phòng Đào tạo. Cập nhật: 16:07 | 19/09/2022
32 KB
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Đăng ký xét tuyển
EduManUni
Biểu mẫu
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang