TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ trực tuyến
TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:1.197.012
Hôm qua:586
Hôm nay:64

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN
Địa chỉ :187 Tôn Đức Thắng, A Đồng, An Dương, Hải Phòng
Điện thoại :(+84.0225) 3835986
Email :cdcongnghiephaiphong@gmail.com
Trưởng phòng
ThS. Phạm Văn Đát

Chức năng:

Chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng, các Khoa, Bộ môn, Đoàn thanh niên tham mưu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện- Trực tiếp tổ chức thực hiện Quy chế Học sinh, sinh viên; thực hiện các chức năng giáo dục, tuyên truyền; quản lý HSSV; công tác hành chính đối với HSSV, công tác giáo viên chủ nhiệm; công tác hỗ trợ, dịch vụ, giới thiệu việc làm đối với HSSV,  thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế đối với HSSV ... nhằm đảm bảo các mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp một cách toàn diện cho học sinh, sinh viên của Trường thông qua các hoạt động trong và ngoài trường.

Nhiệm vụ:

1- Đề xuất Ban Giám hiệu trong việc giáo dục, tuyên truyền  đối với HSSV:

- Giáo dục chính trị, tư tưởng; đạo đức lối sống; tuyên truyền phổ biến pháp luật, nội quy, quy định, quy chế của nhà trường đối với HSSV;

- Tạo điền kiện, giúp đỡ HSSV phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hành ngũ của Đảng;

- Tổ chức chào cờ hàng tháng, các hoạt động giáo dục thể chất; văn nghệ; kỹ năng sống; kỹ năng chăm sóc sức khỏe và cộng đồng.

2- Công tác quản lý HSSV, công tác giáo viên chủ nhiệm.

- Tổ chức tiếp nhận HSSV vào học theo quy định;

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính đối với HSSV;

- Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của HSSV; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho HSSV tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học; tham dự kỳ thi tay nghề các cấp; hội thi văn hóa, hội diễn văn nghệ, hội thao; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của HSSV; thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật HSSV;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong HSSV; phối hợp với công an và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết các vụ việc liên quan đến HSSV trong và ngoài nhà trường;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến HSSV;

- Quản lý HSSV nội, ngoại trú, thực tập tại doanh nghiệp: Xét, tiếp nhận, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý HSSV ở nội trú, đề xuất và tham mưu Ban Giám hiệu trong việc thu nhận đơn xin ở nội trú, xem xét và bố trí chỗ ở nội trú cho học sinh, sinh viên nhà trường trong ký túc xá, kiểm tra học sinh, sinh viên trong việc chấp hành quy chế, nội quy ký túc xá, tổ chức cho học sinh, sinh viên ở nội trú thực hiện các hoạt động ngoại khóa. Phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương, doanh nghiệp trong việc quản lý HSSV ở ngoại trú và thực tập tại doanh nghiệp.

- Phối hợp với các khoa lập kế hoạch, phân công giáo viên chủ nhiệm các lớp học để Ban Giám hiệu phê duyệt. Tổ chức đánh giá xếp loại, khen thưởng giáo viên chủ nhiệm.

3- Phối hợp với Phòng Đào tạo, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các phòng chức năng, các khoa thực hiện các công việc:

- Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa cho HSSV. Định kì tổ chức đối thoại giữa HSSV và Ban Giám hiệu nhà trường.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong nước và quốc tế, các phong trào do các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên hoạch nhà trường phát động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, có nội dung truyền thống và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.

-  Thực hiện thủ tục bảo lưu, nhập học lại đối với học sinh, sinh viên được bảo lưu; làm thủ tục cho thôi học đối với học sinh, sinh viên vi phạm quy chế đào tạo. Tổ chức cho HSSV thực tập tại doanh nghiệp.

4- Công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với HSSV:

- Tư vấn cho HSSV, xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với mục tiêu, năng lực và sức khỏe;

- Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong nhà trường: Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV và người khuyết tật, người thuộc diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn và HSSV thuộc nhóm đối tượng cần hỗ trợ;

- Giáo dục kỹ năng mềm kiến thức khởi nghiệp; bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản và các kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết khác cho HSSV;

- Phối hợp với doanh nghiệp, cơ quan tuyển dụng lao động, tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV;

- Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng người lao động thu nhập phản hồi, đánh giá lao động do trường đào tạo nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

5- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về HSSV:

Đề xuất, tham mưu và trực tiếp thực hiện các dự án hợp tác quốc tế, các dự án phi chính phủ về hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên.

6- Thực hiện công tác thống kê về HSSV, thực trạng việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

7- Tham gia công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Dữ liệu đang được cập nhật . . .

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
SttHọ và tênChức vụĐiện thoại
1ThS. Phạm Văn ĐátTrưởng phòng0
2ThS. Phạm Thị NguyệtNhân viên0
3Khúc Ngọc HuyNhân viên0
Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


Đăng nhập
Đăng ký xét tuyển
EduManUni
Biểu mẫu
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang